Grunnlagt november, 1991

Tøyenåsen

barnehage

Med stjerner i øynene og skrubbsår på knærne

ArcText

Om oss

Om Tøyenåsen barnehage

Tøyenåsen barnehage sine grunnverdier er

 • Kjærlighet og omsorg
 • Positive holdninger
 • Raushet
 • Åpenhet og ærlighet

Disse grunnverdier skal styre all vår aktivitet i kontakt med barn, foreldre, personale og andre samarbeidspartnere.

d øyenåsen ligger i naturskjønne omgivelser på Tøyenhaugen, i Hakadal. Gjennom møte med natur og estetiske fag skal barn få utfordringer som øker Deres selvfølelse og skapende kraft. Vi jobber målrettet for at barna skal få gode relasjoner til andre barn og voksne.Vi ønsker å se det unike i hvert barn og ønsker å gi hvert barn en barnehagedag som er tilpasset barnets utvikling og behov.

Vi vektlegger
 • Sosialt samspill, lek og utvikling av identitet
 • Glede, utvikling og kreativitet
 • Frihet, grenser og mestring
 • Etisk omsorg og helhetlig læring
 • Utelek i lavvo og gapahuk

d arnehagen har en egen gapahuk og lavvo i skogen, ikke langt fra barnehagen. Der er vi ofte på turer. Å være ute i naturen er viktig. Barna får motorisk trening og mulighet til gode samtaler med andre barn og voksne. Vi har også sett at når vi er ute i skogen blomstrer barnas fantasi og kreativitet.

Det er mange aktiviteter i løpet av en barnehagedag, der noen er styrt av voksne mens andre styrer barna selv. Det er viktig at barna får være barn på egne premisser og ut i fra egne interesser.

d tore deler av dagen planlegges slik at barnas lek er i sentrum. Leken har en viktig og god plass hos oss fordi lek er den viktigste beskjeftigelsen for barna, og fordi leken gir mulighet til læring, sosial utvikling og utvikling av personligheten.

Litt tallfakta ...

45
Barn

Fordelt på tre avdelinger i barnehagen.

5788
Barnehager i Norge

Antall barnehager i Norge, 2018.

15
Ansatte

Pedagogisk personale ved Tøyenåsen barnehage.

30
År

Siden etablering av Tøyenåsen barnehage.

Barn er utrolig flinke til å imitere. Samme hvor hardt man sliter for å lære dem gode manerer, oppfører de seg som kopier av sine foreldre.

Lis Byrdal

Praktisk info

Her finner du all informasjon som vedrørende den daglige driften av barnehagen.

Søke plass ved Tøyenåsen barnehage

Søke plass

Tøyenåsen barnehage er en privat foreldreeiet barnehage, som har samordnet opptak med alle barnehagene i Nittedal kommune. Som førstegangssøker har du ikke fått brukernavn/passord, men tilgang til å søke. Du vil automatisk få brukernavn og passord fra kommunen når du har sendt inn din søknad.

SØKNADSFRIST 1. MARS!

Klikk for å søke om barnehageplass i Nittedal kommune.

Opptak

Felles opptaksystem med kommunen. Opptak i barnehagen skjer kontinuerlig, men hovedopptaket er i mars, søknadsfrist 1. mars. Trykk for mer informasjon.

Foreldrebetaling

 • 100 % plass: Følger nasjonale satser + kost kr 460
 • Søskenmoderasjon søsken nr 1: 30 %
 • Søskenmoderasjon søsken nr 2: 50 %
Betaling skjer etter fastlagte takster over bankgiro. barnehagen har autogiro, så bekreft selv i nettbank. Forfall den 1. hver måned. Det betales for 11 måneder i året og barna skal ha fire – 4 – ukers ferie i løpet av året. Betaling skjer etter fastsatte takster over bankgiro. 

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er på to – 2 – måneder, og skal skje skriftlig på eget skjema fra den 1. eller 15. i måneden. Dette fås i barnehagen. Andelsinnskuddet tilbakebetales over konto dersom alle tidligere regninger er betalt og dugnad utført.

Spesialpedagogisk hjelp

Informasjon

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter. Her får foreldre en rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre.

Vi håper dere syns dette er nyttig informasjon, og vil hjelpe oss å spre den til foreldre til barn som kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp eller som allerede mottar spesialpedagogisk hjelp. Send gjerne denne e-posten videre til andre relevante mottakere.

Dere kan lenke til informasjonen fra deres nettsider, laste den ned eller skrive den ut, både på bokmål og nynorsk.

Gå til utdanningsdirektoratet sine sider for mer informasjon.

Våre avdelinger

På Bjørnehiet har vi 18 barn i alderen 5-6 år. Bjørnehiet forbereder barna spesifikt med tilrettelagte aktiviteter gjennom førskolen det siste barnehageåret.

På Ekornstien jobber i små grupper av 3-4 åringer. Vi er på tur i skogen 2 dager i uken.

Barnegruppen på Maurtua består av 12-14 barn i alderen 1-2 år. Vi er på tur hver dag i nærområdet.Vi øver på å bli glad i å være ute i all slags vær.

Øvrig info

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 til 17.00. Barnehagen har stengt jul og påske og 2 uker i juli.

Barnas fødselsdag

Barnas fødselsdag markeres i barnehagen med flagging, krone og bursdagssamling. Barnehagen tenker sunt kosthold for barna, vi ordner bursdagsmat på avdelingen.Ved invitasjon til bursdagselskap oppfordrer vi til at disse blir sendt ut privat i størst mulig grad. Hvis utlevering i barnehagen, må foreldre ta hensyn til barna i barnehagen når en leverer ut invitasjon. Alle barn på avdelingen i samme alder og kjønn inviteres. Hvis foreldre / barn ikke ønsker dette må invitasjonen deles ut utenom barnehagen.

Kriseplan

Barnehagen har en egen kriseplan som trer i kraft når barnehagen ikke har tilstrekkelig personale på jobb. Jf. vedtak av 07.03.99 har styrer rett til å stenge barnehagen når barnehagen lider av personalmangel.

Planleggingsdager

Det er 5 planleggingsdager i året. Det blir sendt ut eget skriv om dette.

Ferie

Barna skal ha fire – 4 – ukers ferie i løpet av året. Sommerferien avvikles med tre – 3 – uker i perioden 20.06. – 20.08. Den fjerde uka avvikles i løpet av året. Barnehagen er stengt de 2 siste ukene i juli, romjulen og påske. På grunn av utarbeidelse av ferielister for personalet og planleggingen av barnehagens sommerdrift, må vi ha melding om når barna skal ha ferie senest 1. Mai på MyKid. De ferieukene som settes opp for barna er bindende.

Leie av barnehage

For leie av barnehage og låning av lavvo /gapahuk, ta kontakt med barnehagen.

Dagsrytme

For å tilfredsstille barnas behov for trygghet, trivsel og læring, organiseres dagen i en fast struktur - DAGSRYTME. Dagsrytmen bestemmes først og fremst av hendelser som levering, samtale, lek, måltider, organiserte aktiviteter, utelek og henting. Målet med dagsrytmen er at den skal være fast, men med mulighet for fleksibilitet og spontanitet. Den skal også være tilnærmet lik for de tre avdelingene.

Måltider

Det serveres 3 måltider om dagen. Barnehagen holder lunsj mat og drikke til de fleste måltider.

 • Frokost serveres kl. 08.00 – 08.30.
 • Barna får servert frokost hver dag. Havregrøt og/eller yoghurt med hjemmelaget müsli.
 • Ettermiddagsmat og frukt hver dag.
 • Varm lunsj 2 dager i uken.
Turdagen har barna med seg egen tursekk med mat og drikke. Varmmatmenyen henger i hver garderobe.

Matpenger

Matpenger er kr 460 per måned, som inkluderer varm lunsj 2 dager i uken og frokost, frukt og ettermiddagsmåltid hver dag.

Tøy

Ha alltid skiftetøy i barnehagen. Barna trenger også til en hver tid utetøy som passer til vær og vind. Tøy og sko må merkes med navn. Gjør det til en vane å sjekke skiftekurven hver dag. Hver fredag skal hyllene i garderoben tømmes slik at rengjøring kan utføres. Barn, foreldre og personale må hjelpe hverandre å holde garderobeplassen ryddig.

Andel

Tøyenåsen barnehage er en privat andelsbarnehage. Samvirkelaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert. Hver andel tilsvarer en måneds betaling. Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles styrer. Andelsinnskuddet tilsvarer en måneds betaling ut fra det plasstilbud du har.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) følger egen instruks for samarbeid med barnehagen. SU har en tredelt oppgave:
 • Rådgivende organ
 • Kontaktskapende organ
 • Samordnende organ

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan bygger på Rammeplan for barnehager. Planen utarbeides for 4 år av gangen. I tillegg til virksomhetsplanen får dere årsplaner fra hver avdeling. Disse planene konkretiserer mål og pedagogisk opplegg for barna.

Månedsrapport blir skrevet hver måned. Her gir avdelingene en kort oppsummering av måneden som er gått, i tillegg viser rapporten oversikt over dagenes innhold for kommende måned, samt annen viktig informasjon.

Kjernetid

Det er viktig at barna kommer regelmessig til barnehagen for å bli kjent med rutiner og andre barn. Fint om dere ringer barnehagen så snart dere vet at deres barn ikke kommer til barnehagen på grunn av sykdom eller fri, men også dersom barnet kommer etter 09.30. Foreldrene må sørge for å gi personalet beskjed om at de tar med barnet hjem dersom ikke noen av personalet har sett dem komme. Hvis andre enn foreldrene skal hente barnet, må vi ha beskjed om dette på forhånd.

Soving

Barn som skal sove i barnehagen må ta med egen vogn. Vognene kan stå i barnehagen på egen ansvar. Det er foreldrenes ansvar å se til at sengetøy og lignende er rent. Foreldre må påse at barnet har voksipose eller liknende i vinterhalvåret.Turdagen har barna med seg egen tursekk med mat og drikke.

Sykdom

Syke barn holdes hjemme fra barnehagen. Ved feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen av fare for tilbakefall, smitte for andre og eventuelle ettersykdommer.

Vedtekter

Samvirkeforetakets formål er å eie og drive barnehage i Nittedal til beste for samvirkeforetakets medlemmer. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da avkastningen blir stående i virksomheten. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Nedenfor kan du laste ned vedtekter for Tøyenåsen barnehage. Her finner du informasjon om styret og styrets sammensetning. Du vil også finne informasjon om opptak til barnehagen.

Last ned vedtekter for Tøyenåsen barnehage!

Leaves

Vårt team

Her finner du pedagogisk personale ved Tøyenåsen barnehage.

Liv Lillegraven
Barnehagestyrer

Daglig leder

Cathrine Rosenkilde Edvartsen
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Bjørnehiet.

Elisabet Engeset
Pedagog

Pedagogisk leder på Bjørnehiet.

Tove Mette Stolsmo
Barnehagemedarbeider

Assistent på Bjørnehiet

Hanna Utti
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Ekornstien.

Piyaporn Chatha
Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider på Ekornstien.

Cathy Toledo
Assistent

Barne- og ungdomsarbeider på Ekornstien.

Elina Hawrani
Barnehagemedarbeider

Assistent på Ekornstien.

Darija Pavic
Barnehagemedarbeider

Assistent på Maurtua.

Janne Kristin Mortensen
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Maurtua.

Pernille Sørensen
Barnehagemedarbeider

Assistent på Maurtua.

Ann-Hilde Thorkildsen
Barnehagemedarbeider

Assistent på Maurtua.

Amelia Austria
Barnehagemedarbeider

Assistent på Maurtua.

Marianna Dukaeva
Barnehagelærer

Spesialpedagog på Bjørnehiet.

Den som anser seg som ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdig.

Vi er Tøyenåsen barnehage
Ornament

Profil

Les mer om hva som kjennetegner Tøyenåsen barnehage.

Natur har en en viktig rolle i Tøyenåsen barnehage. Her utvikler barna sine motoriske evner og lærer å verdsette naturen rundt seg.

Gjennom forskjellige formingsaktiviteter får barna stimulert sin fantasi og kreative evner. Disse aktivitetene foregår både ute og inne.

Sosial kompetanse er kanskje den viktigste ferdigheten barna får utviklet i barnehagen. Gjennom hverdagssituasjoner lærer barna å ta hensyn til hverandre. I rollespill utvikler barn sin identitet, og lærer hvordan de skal løse konflikter.

Barnehagen er viktig arena for barns språkutvikling. Tøyenåsen barnehage har dyktige pedagoger og gode verktøy for å videreutvikle barnas språk.

naturopplevelser

Barnehagen har en egen lavvo og gapahuk i nærområde, som alle avdelingene bruker hyppig. Lek står sentralt, men også voksenstyrte aktiviteter som spikking, bruk av sag, stormkjøkken, båltenning, klatring i trær og tauverk.

Estetiske fag

Gjennom formingsaktiviteter får barna bearbeidet inntrykk til uttrykk, sanser tas i bruk og det stimulerer barns fantasi og kreative evner. Vi tilrettelegger for formingsaktiviteter både inne i barnehagen men også ved lavvo og gapahuk. Barnehagen benytter dramaforløp som en metode. Her er både barn og voksne aktivt med i en spennende prosess. Dramaforløp benyttes både ute i naturen og inne i barnehagen.

Språkutvikling

Språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle i et barns liv. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverden, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Språklig bevisstgjøring i barnehagen, gjennom lek, ser ut til å ha en fremmende effekt i forhold til lese og skrive ferdigheter.
 • Barnehagen har investert i gode arbeidsverktøy, blant annet "Snakkepakken"
 • Språkverkstedet inneholder ulike spill som er språkutviklende
 • Alle barnehager i Nittedal kommune kan observere barn ved bruk av TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling)

Sosial kompetanse

Gjennom sosialt samspill i hverdagen utvikler barn selvoppfattelse og sosial identitet. Barna tilegner seg dette ved å etterlikne rollemodeller, gjennom iakttakelse og i relasjon til andre. Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. I Tøyenåsen bruker vi bevisst hverdagsituasjoner til å trene på sosiale ferdigheter. I tillegg benytter vi ”Steg for steg” som er et program til bruk ved trening av sosiale ferdigheter.

Ornament

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Ta kontakt med daglig leder Liv Lillegraven, på tlf 67 07 61 69 for mer informasjon.
E-post: liv@toyenasen.no

Tøyenåsen barnehage SA Feltspatveien 1, 1487 Hakadal

Ta kontakt!
Feltspatveien 1, 1487 Hakadal
// Telefon: 67 07 61 69
e-post: post@toyenasen.no
Facebook //
Ink

Kontakt

La oss høre fra deg!

Send oss en melding!